• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Fryzjerstwo

Drukuj PDF

„ Włosy to największy komplement natury, a poszanowanie tego komplementu należy do Nas. Tak jak w przypadku couture, cięcie jest najważniejsze… cięcie włosów oznacza po prostu projektowanie, a to wyczucie potrzebne do projektowania musi pochodzić od wewnątrz.”

 

PROGRAM SZKOLENIA

Nazwa i zakres szkolenia: KURS FRYZJERSKI - TERMIN REALIZACJI 12.07.2010r. - 30.09.2010r.
________________________________________

Ilość godzin: 264h + 8h warsztatów psychologicznych + 8h zajęć z kontaktów interpersonalnych + 16h zajęć z podstaw przedsiębiorczości + 16h zajęć praktyczno/teoretycznych z Mistrzem Laurentem – Zdzisławem Gasperowiczem

Dodatkowo odbędą się 3 wyjazdy (po 4 osoby każdy) do Akademii Wella w Poznaniu celem odbycia dodatkowego ( 8 godzinnego) kursu doszkalajacego (termin zgodnie z harmonogramem szkoleń Akademii Wella). Poza tym 4 najlepsze osoby, wytypowane przez trenerów kursów praktycznych, wyjadą na 2 dniowy kurs podstaw koloryzacji do Akademii Loreala w Poznaniu.

Liczba osób w grupie: 12

Materiały dydaktyczne i sprzęt wykorzystywany podczas zajęć:
a) rzutnik mltimedialny
b) projektor multimedialny
c) tablica flipchart

Materiały dydaktyczne jakie uczestnicy szkolenia otrzymują na własność ( wyprawka dla słuchacza szkolenia):
a) materiały dydaktyczne przygotowane przez prowadzących
b) główka szkoleniowa, fartuszek, zestaw rękawic, opaska ochronna, nożyczki, zestaw grzebieni i szczotek

Wykaz literatury wykorzystywanej podczas zajęć:
Materiały własne prowadzących szkolenie ( skrypty, itp.), podręczniki, płyty CD
________________________________________

Cele szkolenia:
Oferowany program szkolenia przygotowuje do pracy w zawodzie FRYZJER.
Program zakłada uzyskanie niezbędnych umiejętności praktycznych, takich jak: znajomość technik pielęgnacji włosów, strzyżenia, modelowania, koloryzacji włosów i tworzenia baleage.
Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w salonach fryzjerskich lub świadczyć usługi na zlecenie. Program obejmuje podstawowy poziom szkolenia w wymiarze  306 godzin realizacji zajęć, głównie w formie pokazów, ćwiczeń i zadań praktycznych.

Oczekiwane rezultaty:
W wyniku realizacji szkolenia absolwent będzie potrafił:
-diagnozować stan włosów na podstawie przeprowadzonego wywiadu, zgodnie z zasadami postępowania fryzjerskiego
-zastosować urządzenia i sprzęt fryzjerski zgodnie z przeznaczeniem
-wykonywać zabiegi pielęgnacyjne włosów
-strzyc  i modelować włosy przy pomocy różnych technik
-koloryzować włosy przy użyciu różnorodnych preparatów
-wykonywać baleyage.
________________________________________

PROGRAM KURSU FRYZJERSKIEGO BĘDZIE OBEJMOWAŁ:
Warsztaty psychologiczne
Zajęcia z kontaktów interpersonalnych i obsługi klienta
Zajęcia – podstawy przedsiębiorczości
Zajęcia z doradcą indywidualnym
Organizacja pracy w salonie fryzjerskim
Struktura i właściwości włosa
Obsługa klienta
Pielęgnacja włosów
Ondulacja  wodna
Trwała ondulacja
Strzyżenie
Modelowanie
Upięcia
Preparaty do koloryzowania
Koloryzacja
Rozjaśnianie i odbarwianie włósów
Podstawy stylizacji
PODSUMOWANIE

RAZEM ILOŚĆ GODZIN SZKOLENIA = 306h
________________________________________

Nabyte kwalifikacje/rodzaj uprawnień/typ dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia:
Absolwent kursu po zaliczeniu wszystkich przewidzianych w programie jednostek modułowych otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia, potwierdzające jego kompetencje na poziomie podstawowym, w zakresie wykonywania usług fryzjerskich.

Sposób sprawdzania efektów szkolenia:
1- praca końcowa
2- egzamin
3- zaliczenie całego programu
4- aktywność
5- frekwencja na zajęciach
6- inne (jakie)

Formularz zgłoszeniowy na kurs

Wyślij zapytanie

 

Terminy Szkoleń

KURS FRYZJERSKI 12.07.2010 r. - ZAKOŃCZONY

KURS KOSMETYCZNY PAŹDZIERNIK 2010 r. - ZAKOŃCZONY

KURS STYLIZACJI PAZNOKCI Z ELEMENTAMI WIZAŻU NR 1 - ROZPOCZĘCIE 17.01.2011 r. - ZAKOŃCZONY

KURS STYLIZACJI PAZNOKCI Z ELEMENTAMI WIZAŻU NR 2 - ROZPOCZĘCIE 24.02.2011 r. - ZAKOŃCZONY

KURS MASAŻU MARZEC/KWIECIEŃ 2011 r. - ZAKOŃCZONY

Designed by MICOM
Copyright © 2010 AKADEMIA LAURENT All rights reserved